Co Powoduje Nową Usługę Hosta Proxy O Identyfikatorze Zdarzenia 2005 I Jak Dobrać Strategię . Ten Plan To

Przywróć komputer do maksymalnej wydajności w ciągu kilku minut!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • Krok 3: Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces przywracania
 • Pobierz oprogramowanie, aby naprawić komputer, klikając tutaj.

  Jeśli widzisz usługę Proxy Host z identyfikatorem zdarzenia 2005, ten artykuł ułatwi Ci to.

  aria-label = “Przedmiot

  W artykule

  Ten dokument zawiera zalecane rozwiązania dotyczące bezpiecznego konfigurowania i wdrażania serwera proxy aplikacji sieci Web Active Directory Federation Services (AD FS) oraz. Dostarcza informacji o domyślnym zachowaniu tych struktur, a także stanowi wskazówki dotyczące opcji bezpieczeństwa dla konkretnych przypadków użycia w dobrej organizacji i wymagań dotyczących środków bezpieczeństwa.

  Ubezpieczenie WAP i AD FS dotyczy systemu Windows Server w tym roku R2, 2016 i późniejszych 2019. Możesz skorzystać z tych wytycznych, niezależnie od tego, czy wdrożona infrastruktura jest często lokalna, znana również jako środowisko hostowane w tej chmurze, takie jak jako Microsoft. Lazurowy.

  Domyślna topologia wdrażania

  Przywróć komputer do maksymalnej wydajności w ciągu kilku minut!

  Czy Twój komputer działa wolno i stale wyświetla błędy? Czy zastanawiałeś się nad zmianą formatu, ale nie masz czasu ani cierpliwości? Nie bój się, drogi przyjacielu! Odpowiedź na wszystkie Twoje problemy z komputerem jest tutaj: ASR Pro. To niesamowite oprogramowanie naprawi typowe błędy komputera, ochroni Cię przed utratą plików, złośliwym oprogramowaniem, awariami sprzętu i zoptymalizuje komputer pod kątem maksymalnej wydajności. Dopóki masz ten program zainstalowany na swoim komputerze, możesz pożegnać się z tymi frustrującymi i kosztownymi problemami technicznymi!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • Krok 3: Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces przywracania

 • W przypadku wdrożeń lokalnych eksperci zalecają niesamowitą topologię standardowego użycia, składającą się z jednego lub większej liczby serwerów AD FS w sieci firmowej lub jednego szeregu WAP (serwera proxy aplikacji sieci Web) w nowej sieci DMZ i ekstranecie. . Na poziomie każdego sprzętu AD FS i WAP jest hostowany lub ewentualnie wstępnie zaprogramowany równoważnik obciążenia farmy serwerów, którego typ następnie zajmuje się nawigacją ruchu. Zapory ogniowe są w rzeczywistości umieszczane na wejściu zewnętrznego adresu IP modułu równoważenia obciążenia przed każdym rolniczym (FS i proxy) w razie potrzeby.

  Poniżej z pewnością jest prawie na pewno listą najskuteczniejszych praktyk, a nawet zaleceń dotyczących utrwalenia i zabezpieczenia własnego wdrożenia AD FS.

 • Upewnij się, że tylko administratorzy zajmujący się katalogiem i administratorzy ad mają uprawnienia administracyjne FS w systemie poczty pantoflowej FS.
 • Zmniejsz członkostwo administratorów w lokalnych grupach podczas wszystkich operacji na serwerze AD.
 • Wymagaj, aby wszystkie witryny korzystały z uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA).
 • Minimalne możliwości biznesowe dzięki Agents.Access
 • ograniczenie oznacza sieć planu hosta.
 • Upewnij się, że administratorzy AD FS obejmują administratora stacji roboczej w celu zabezpieczenia poświadczeń firmy.
 • Hostuj towary maszynowe serwera AD FS w wyższej jednostce organizacyjnej hostuj inne rodzaje serwerów.
 • Wszelkie zasady groupApp dotyczące obiektów, które wysyłają żądania do serwerów AD FS, powinny mieć zastosowanie tylko do nich, a nie do innych rzeczywistych serwerów. Te żądania eskalacji obiecują zmiany zasad GPO.
 • Upewnij się, że wystawiane certyfikaty są zabezpieczone przed włamaniami (nie przechowuj ich w kombajnie w sieci) i ustaw ostrzeżenie, aby upewnić się, że są świeże przed końcem ich wygasłych (luki w certyfikatach, uwierzytelnianie złożone) . Ponadto eksperci zabezpieczają jeden klucz/certyfikat podpisywania w odpowiednim module bezpieczeństwa sprzętu (HSM) podobnym do AD z FS.
 • Ustaw logowanie na najwyższą rangę i wysyłaj dzienniki AD FS (i bezpieczeństwa), aby dopasować uwierzytelnianie AD, aby powiedzieć szczerą prawdę, taką jak podobne (lub AzureAD).
 • Usuń niepotrzebne struktury i funkcje Windows.
 • Użyj hasła (>25 złożonych znaków rozszerzonych) dla konta konta AD FS. Zalecamy używanie konta usługi zarządzanego przez grupę (gMSA) jako konta usługi, produkt eliminuje potrzebę pomocy w zarządzaniu hasłem jednostki usługi przez dłuższy czas, ostrożnie zarządzając nim automatycznie.
 • Uaktualnij AD FS do najnowszej wersji również ze względu na stabilność (jak zawsze, najpierw sprawdź ulepszenia rejestrowania). Wymagane
 • Porty Poniższy diagram przedstawia porty oprogramowania zapory na komputerze PC, które należy udostępnić między składnikami tego ogłoszenia FS a wdrożeniem WAP. Jeśli Twoje wdrożenie inne niż AD/Office zawiera czerwony 365, możesz zignorować same wymagania dotyczące desynchronizacji.

  Pamiętaj, że większość miast 49443 jest wymagana tylko w przypadku korzystania z uwierzytelniania opartego na certyfikacie konta, co jest całkowicie opcjonalne w przypadku usługi Azure AD i Office 365.

  Komunikacja między serwerami sfederowanymi

  event id badges 2005 proxy host service

  Złożone pliki JAR w farmie AD FS komunikują się przy użyciu innych serwerów w Hacienda i serwerów WAP (Web Applications Through Proxy) wspomnianych wcześniej na porcie HTTP 80 poprzez konfigurację synchronizacji . Zapewnienie, że niektóre z tych samych unikalnych serwerów mogą komunikować się z innymi, a żaden z pozostałych nadal nie jest inteligentną obroną.

  Organizacje z pewnością mogą to zrobić, ustanawiając reguły oprogramowania na jednocześnie serwerze, które ponownie umożliwiają przychodzącemu dostępowi przez adresy IP przejście przez kolejne serwery w farmie, a tym samym przez serwery WAP. Należy zauważyć, że większość jednego lub dwóch systemów równoważenia obciążenia sieci (NLB) używa portu HTTP 80 w drodze do sprawdzania stanu serwerów sfederowanych kobiet. Pamiętaj, aby uwzględnić adresy IP In nlb skonfigurowane specjalnie dla tych reguł zapory.

  Federacja i serwer/WAP usługi Azure AD Connect

  W tej tabeli omówiono zakres protokołów wymaganych do komunikacji między federacją hostingu Azure AD Connect a serwerami WAP.

  Dziennik Porty Opis
  HTTP 80 do faktycznie (tcp/udp) Korzystanie z pobranych list CRL (list certyfikatów), anulowanie w celu weryfikacji certyfikatów SSL.
  https 443(tcp/udp) Połączenie działa z usługą Azure AD.
  WinRM 5985 Odbiornik WinRM

  Serwery WAP i federacyjne

  Ta tabela opisuje wysyłkę i/lub protokoły wymagane do przesyłania plików między serwerami Federacji a serwerami WAP.

  Dziennik Porty Opis
  HTTPS 443(TCP/UDP) Używane jako uwierzytelnianie.

  Użytkownicy WAP

  Ta tabela oraz rzeczywiste porty i metody wymagane, aby potencjalni klienci mogli komunikować się za pośrednictwem serwerów WAP.

  Dziennik Porty Opis
  HTTPS 443(TCP/UDP) Używane do uwierzytelniania urządzeń.(TCP) Używane
  TCP 49443 do uwierzytelniania dokumentu małżeństwa.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat protokołów wentylacji wymuszonej i ich kombinacji, spotkaj się tutaj.

  Szczegóły dotyczące protokołów portów, a w konsekwencji informacji wymaganych do wdrożenia platformy Azure i usługi Office 365, można znaleźć tutaj.

  Reklamowanie wdrażania FS Endpoints włączone

  event id 2005 proxy put together service

  WAP i WAP umożliwiają instalację domyślnych punktów końcowych reklamy FS w celu uzyskania federacji i usługi proxy. Te braki płatności zostały wybrane na podstawie tego najbardziej powszechnego i praktycznego scenariusza, dodatkowo nie ma Przewidywania, że ​​cała Twoja rodzina będzie musiała je zmienić.

  Pobierz oprogramowanie, aby naprawić komputer, klikając tutaj.