Jak Rozwiązać Problem Z Szerokim Wykresem Win32

Czasami komputer zwraca kod błędu maxime win32 widechartomultibyte. Przyczyn tego problemu może być więcej.

Przywróć komputer do maksymalnej wydajności w ciągu kilku minut!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • Krok 3: Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces przywracania
 • Pobierz oprogramowanie, aby naprawić komputer, klikając tutaj.

  WideCharToMultiByte z pewnością nie kończy wartości null pojemności, którą można jawnie określić bez znaku null, co powoduje uruchomienie rozciągnięcia ciągu wejściowego. W przypadku ciągu wyjściowego zakończonego znakiem NUL, ponieważ jest to funkcja, ta aplikacja przekazuje ten fakt do wartości -1 lub wyraźnie kwantyzuje znak kończący się znakiem NUL dla ciągu materiału. Archipelag symboli

  numer

  Przywróć komputer do maksymalnej wydajności w ciągu kilku minut!

  Czy Twój komputer działa wolno i stale wyświetla błędy? Czy zastanawiałeś się nad zmianą formatu, ale nie masz czasu ani cierpliwości? Nie bój się, drogi przyjacielu! Odpowiedź na wszystkie Twoje problemy z komputerem jest tutaj: ASR Pro. To niesamowite oprogramowanie naprawi typowe błędy komputera, ochroni Cię przed utratą plików, złośliwym oprogramowaniem, awariami sprzętu i zoptymalizuje komputer pod kątem maksymalnej wydajności. Dopóki masz ten program zainstalowany na swoim komputerze, możesz pożegnać się z tymi frustrującymi i kosztownymi problemami technicznymi!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • Krok 3: Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces przywracania

 • Dopasowuje sekwencję UTF-16 z nowej linii (szerokie pojedyncze znaki). kolekcja Nowy znak to nieciągły zestaw elementów wielobajtowych.

  Uwaga. Strony kodowe ANSI będą prawdopodobnie różne na różnych komputerach, w przeciwnym razie zastąpienie ich tym samym komputerem domowym spowoduje uszkodzenie danych. prawie wszystkie W przypadku typowych wyników aplikacje powinny pomagać w Unicode, np. p UTF-8 lub zamiast tego w przypadku utf-16, z określonym postem kodu, jeśli standardy muzyczne lub stare formaty treści nie uniemożliwiają tego. Jeśli korzystanie z aplikacji Unicode nie jest możliwe do zarządzania, należy oznaczyć bieżące dane odpowiednią nazwą kodowania, w przypadku dozwolonym przez protokoły. Zwróć uwagę na pliki HTML i XML, a nie na pliki wiadomości tekstowych.

  Składnia

  Co to jest Multibytetowidechar?

  mapuje jeden na fantastyczny kod UTF-16 (szeroki znak).

  int WideCharToMultiByte( [w] strona kodowa UINT, [c] DWORD dwFlags, [w]_In_NLS_string_(cchWideChar)LPCWCH lpWideCharStr, int [in] cchWideChar, [wyjście, opcjonalnie] LPSTR lpMultiByteStr, int [in] cbMultiByte, [w, opcjonalnie] LpDefaultChar, lpcch [wyjście, opcjonalne] LPBOOL lpUsedDefaultChar);

  Ustawienia

  Strona kodowa do przełączenia. Ten parametr można ustawić dla dowolnej strony kodowej, która jest faktycznie dostępna w tym ciężko pracującym systemie. Zobacz Identyfikatory stron kodowych na liście pobierania programów stron. Aplikacja Możesz również określić inną wartość wyświetlaną przez aktualną w poniższej tabeli.

  Jak wykonujesz używasz WideCharToMultiByte?

  Aby uzyskać status potrzebny do obsługi konwersji, wywołaj z widechartomultibyte 2 jako rozmiar większości bariery docelowej. Zwróci, a następnie zwróci liczbę bajtów potrzebnych do kierunku do przodu do tego konkretnego rozmiaru bufora.

  readabilitydatatable=”1″>

  wartość Wartość
  System

  cp_acp
  standardowa wartość kodu Windows ANS I

  Pamiętaj, że ta metoda może się różnić na różnych komputerach i w ramach tej samej interakcji. Może się zmienić nawet na komputerze, co spowoduje uszkodzenie nieodwracalnych zapisanych danych. Ta wartość jest prawdopodobnie przeznaczona tylko do stałego tymczasowego przechowywania i/lub UTF-16, a ponadto należy używać UTF-8, gdy tylko będzie to możliwe.

  Bieżące

  cp_maccp
  Strona ze wskazówkami dotyczącymi systemu Macintosh.

  Uwaga. wartość Może być różna na różnych komputerach na tym samym telewizorze. W ten sposób czasami można je zmodyfikować na komputerze, co również prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń często przechowywanych danych. Ta wartość jest odpowiednia tylko do użytku tymczasowego, a wiodący detaliści wysokiej jakości powinni używać programów UTF-16 lub Utf-8 tam, gdzie to możliwe.

  win32 widechartomultibyte

  Uwaga. Ta wartość znajduje się głównie w starszym kodzie i nigdy nie powinna być często uwzględniana, ponieważ współczesne komputery Macintosh używają kodowania Unicode.

  CP_OEMCP
  Bieżąca strona trybu OEM systemu.

  Uwaga. wartość Może to być na różnych komputerach, nawet w jednym zestawie. Może zostać przekonwertowany przez rzeczywisty komputer, co spowoduje nieodwracalną awarię danych. Znaczenie Jest to tylko do użytku tymczasowego, a pamięć soutenu powinna używać kodowania UTF-16 lub UTF-8, jeśli to możliwe.

  CP_SYMBOL
  Strona Windows 2002: kod znaków (42). 2000: Kod internetowy

  cp_thread_acp
  Windows Fanpage ANSI dla systemu Windows dla bieżącego wątku.

  Uwaga. Książki te mogą się różnić na różnych komputerach bezpośrednio w tej samej sieci. Może zostać zmieniony na tym samym komputerze, jaki rodzaj sprawi, że zapisane dane będą szkodliwe i nie do odzyskania. Ta wartość dotyczy tylko tymczasowego użycia i do przechowywania kolekcji prawdopodobnie powinno być używane kodowanie lub utf-16 utf-8.

  CP_UTF7
  UTF-7. w zasadzie używasz go do oceny procesów, ponieważ są one stosowane przez praktyczny 7-bitowy mechanizm transportu. Najlepiej używać kodowania UTF-8. Wartości tego programu muszą kończyć się wartościami lpDefaultChar i lpUsedDefaultChar ustawionymi tak, aby naprawdę zero.

  CP_UTF8
  UTF-8. Z tym zestawem lpDefaultChar dodatkowo lpUsedDefaultChar musi być ustawiony na wartość NULL.

  Flagi wskazujące konwersję do tego wyboru. Aplikacja może wskazać najlepszą dobrą kombinację poniższych pomysłów. Funkcja będzie działać szybciej, jeśli żadna z tych flag nie zostanie zdefiniowana. Aplikacja musi ustawić wc_no_best_fit_chars, aby pomóc Ci w określonej wartości WC_DEFAULTCHAR w podsumowaniu do WC_COMPOSITECHECK, aby uzyskać wszystkie możliwe ostateczne wyniki konwersji. Jeśli występują trzy podwyżki, niektóre braki będą nieco bardziej pomijane.

  win32 widechartomultibyte

  Pobierz oprogramowanie, aby naprawić komputer, klikając tutaj.