Jak Uruchomić Asp.net Na Apache W Systemie Windows?

Prawdopodobnie możesz napotkać kod błędu wskazujący, która strona asp.net niestety działa przez Apache w systemie Windows. Cóż, nadal istnieje kilka sposobów rozwiązania tego bólu głowy, więc wkrótce omówimy te kwestie.

Przywróć komputer do maksymalnej wydajności w ciągu kilku minut!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • Krok 3: Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces przywracania
 • Pobierz oprogramowanie, aby naprawić komputer, klikając tutaj.

  Samej platformy ASP .NET nie można wypróbować na serwerach Apache, ponieważ jest ona również ściśle powiązana z samymi czynnikami i usługami dostarczanymi przez IIS w porównaniu z systemem Windows, co oznacza, że ​​gra jest w ślepym zaułku. Jednak Ty i Twoja rodzina nadal możecie korzystać z produktu Mono i w ten sposób połączyć aplikację internetową ASP.NET z Mono, która może działać w systemie Linux i może to być nawet inne platformy, tj. Również na kilku innych stronach internetowych. Znalazłem to dla Ciebie mod_mono | mono[^]. Możesz artykułować dokumentację i wprowadzić wymagane zmiany, aby wdrożyć określone strony internetowe na serwerach aplikacji Apache.

  uruchom asp.net na wysokim poziomie Apache w systemie Windows

  ASP.NET ma obszerne wsparcie w stosunku do rdzenia i innych grup fundacji Apache. Więc możesz pomyśleć, że jeśli chcesz używać Apache, chcesz użyć tego stojaka Microsoft Docs[^]

  Jak uruchomić plik ASPX na serwerze Apache?

  Znajdź naszą lokalizację fizycznego folderu związanego z Twoim dyskiem twardym i wybierz Ustawienia zabezpieczeń. W zależności od używanego zestawu operacyjnego, upewnij się, że kto ma następujące uprawnienia do odczytu/wykonania odczytu i zapisu (a także uprawnienia do zapisu, biorąc pod uwagę możliwości witryny): IIS_IUSRS. IUSR_MACHNAME.

  W tym samouczku dotyczącym kluczowych faktów dowiesz się, jak skonfigurować Apache jako własne zwrotne proxy w dniu 7 centos, który przekierowuje ruch HTTP do niektórych ASP. NET, główna aplikacja internetowa do biegania na bieżni na serwerze Kestrel, może bardzo dobrze przekierowywać.Rozszerzenie mod_proxy używane jako jednostka tworzy odwrotne proxy serwera.

  Tło

 • Serwer CentOS z systemem 7 i każdy standardowy użytkownik konta z sudo zgadza się. Każdy
 • zainstaluj nasze środowisko wykonawcze sieci .Core na serwerze typu.
  1. Odwiedź Pobierz .NET Core.
  2. Wybierz .latest .non-previous.NET Core.
  3. Pobierz popularną wersję podglądu środowiska wykonawczego bez przeglądania go w sekcji Uruchom aplikacje — środowisko wykonawcze.
  4. Wybierz zadania wiązania Menedżera pakietów Linux i postępuj zgodnie z instrukcjami CentOS.
 • Wykryto podejście ASP.NET Core.
 • W przyszłości, po zaktualizowaniu ustawień platformy Distributed Starter danej osoby, ASP.NET może być hostowany na tych serwerach.

  Publikowanie i kopiowanie aplikacji

  Jeśli Twoja aplikacja na smartfona często działa lokalnie w środowisku programistycznym, a mimo to nie jest skonfigurowana przez społeczność online do nawiązywania bezpiecznych połączeń HTTPS , służy do tego, co udostępniasz. od prawej strony po podejściach zautomatyzowanych:

 • Skonfiguruj aplikację, aby poradzić sobie z bezpiecznymi relacjami lokalnymi. Zobacz HTTPS konfiguracja

  , aby uzyskać więcej informacji.

 • Skonfiguruj pierwszą kontrolę aplikacji na niezabezpieczonym punkcie końcowym:

 • Wyłącz jakiś rodzaj oprogramowania pośredniczącego do przekierowywania HTTPS w obszarze kreatywności (Program.cs):

  Czy można uruchomić C# Apache?

  2 odpowiedzi. Apache obsługuje biblioteki działające w C# przy użyciu Mod Mono. Ponadto Twoja rodzina może używać CURL send do kompletnego żądania sieci Web w języku C#, które działa w iis.

  jeśli (!app.Environment.IsDevelopment())  Aplikacja UseHttpsRedirection();

  Wyświetl kilka środowisk w ASP.NET Core.https://localhost:5001

 • Usuń (jeśli

 • jest obecny) oprócz naszej właściwości applicationUrl, dowolną właściwość z całych plików Properties/launchSettings.json.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji utworzonej przez środowisko, zobacz. część w Korzystanie z wielu środowisk działających wokół ASP.NET Core.Publikowanie

  Uruchom dotnet ze środowiska wynalazku, aby połączyć praktyczną aplikację smartfona z katalogiem (np. bin/Release/TARGET MONIKER/publish, framework, w którym jest dobrym CELEM FRAMEWORK MONIKER placeholder to Target Framework Moniker (TFM), który jest wykonywany z linkiem, aby serwer:

  dotnet Publish — wersja konfiguracji

  Zadanie można również zwolnić podczas niezależnego wdrażania, jeśli nie chcesz po prostu pozostawić tworzenia siatki .core na serwerze.

  Skopiuj aplikację .NET Core ASP, która będzie działać na serwerze, przy użyciu narzędzia, w którym integruje próbkę z przepływu pracy Enterprise SCP (dla SFTP). Aplikacje internetowe zbyt często szukają w katalogu (na przykład w punkcie var var/www/helloapp).

  Skonfiguruj prawdziwego proxy

  Przywróć komputer do maksymalnej wydajności w ciągu kilku minut!

  Czy Twój komputer działa wolno i stale wyświetla błędy? Czy zastanawiałeś się nad zmianą formatu, ale nie masz czasu ani cierpliwości? Nie bój się, drogi przyjacielu! Odpowiedź na wszystkie Twoje problemy z komputerem jest tutaj: ASR Pro. To niesamowite oprogramowanie naprawi typowe błędy komputera, ochroni Cię przed utratą plików, złośliwym oprogramowaniem, awariami sprzętu i zoptymalizuje komputer pod kątem maksymalnej wydajności. Dopóki masz ten program zainstalowany na swoim komputerze, możesz pożegnać się z tymi frustrującymi i kosztownymi problemami technicznymi!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • Krok 3: Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces przywracania

 • Odwrotny serwer proxy może udowodnić normalną konfigurację dla zaawansowanych aplikacji internetowych. Odwrotne serwery proxy wypełniają żądanie HTTP i wysyłają zadanie ASP.NET do tych aplikacji.

  Czy możemy oboje hostować .NET Core na Apache?

  Nie można .NET Core w systemie Windows za pomocą włączonej Apache. Możesz spróbować skorzystać z Kestrel, który ma odwrotny serwer proxy, jak opisano w tym artykule.

  Proxy Internet Hosting Server wysyła żądania od klientów do innego sponsora zamiast obsługiwać żądania samodzielnie. Odwrotny serwer proxy wykonuje ponowne skupienie się na określonym miejscu docelowym, ze strony zwykle wartościowych klientów, zazwyczaj są arbitralne. W tym szkoleniu Apache zawsze był skonfigurowany przez odwrotny serwer proxy, działający na tym samym serwerze, na którym Kestrel bez wątpienia obsługuje aplikację ASP.NET Core.

  Ponieważ przesłane żądania są wysyłane z odwrotnych serwerów proxy, użyj oprogramowania pośredniczącego do przekazywania nagłówków, takiego jak pakiet Microsoft.AspNetCore.HttpOverrides. Schemat przy użyciu znaczników h2 X-Forwarded-Proto, które przekierowują wiele identyfikatorów URI i ubezpieczenie bezpieczeństwa, aby działały poprawnie.

  Każdy składnik zależny od schematu, taki jak uwierzytelnianie, generowanie linków, przekierowania, potencjalnie geolokalizacja, musi być umieszczony po wykazie, zwykle przez wywołanie bezpośrednich nagłówków oprogramowania pośredniczącego.

  Nagłówki oprogramowania pośredniczącego muszą być uruchamiane przed jakimkolwiek innym oprogramowaniem pośredniczącym. To żądanie zapewnia, że ​​jedno konkretne oprogramowanie pośredniczące, które odwołuje się do przekazanych krytycznych informacji nagłówka, może przetworzyć tę wartość nagłówka do użycia. fhmo”>Sekcja poleceń dla oprogramowania pośredniego uzgodniona w nagłówkach.method

  Wywołaj UseForwardedHeaders na samej górze Startup.Configure przed interakcją z innym oprogramowaniem pośredniczącym. oprogramowanie pośrednie Skonfiguruj i w przyszłość nagłówki X-Forwarded-For i Od x-forwarded-proto:

  //Microsoft.AspNetCore.HttpOverrides;app.Use forwardedheaders (nowe opcje forwardedheaders) forwardedheaders= forwardedheaders.XForwardedFor );Uwierzytelnianie użycia aplikacji();

  Jeśli żadne ForwardedHeadersOptions nie są typowo określone dla oprogramowania pośredniczącego, wysyłany typ nagłówka będzie domyślnie zezwalał na Brak.

  Serwery proxy działające w kręgu nauki (127.0.0.0/8, [::1]), odpowiedź obejmująca przejście do domyślnego hosta lokalnego (127.0.0.1), cieszą się zaufaniem przez pozostawanie w tyle. Jeśli inna sieć lub zaufane serwery proxy dla organizacji obsługują żądania z tym Internetem i urządzeniem internetowym, dodaj do ich listy podobne dotyczące KnownProxies lub KnownNetworks z ForwardedHeadersOptions a> . . . . Poniższy przykład dodaje ogromny zaufany serwer mit proxy-internet-hosting-server z IP pokonanym 10.0.0.100 do tego oprogramowania pośredniczącego nagłówków KnownProxies przekazanego do startu w .ConfigureServices:

  uruchom asp.net znaleziony na Apache w systemie Windows

  // przy użyciu System.Net;services.Configure(Options.=> . **cr** **cr** . .Opcje ..Znane serwery proxy.Add(AdresIP.Parse("10.0.0.100")););

  Aby uzyskać więcej informacji, wykonaj Konfigurowanie platformy .NET Core ASP do pracy przy użyciu dostawców proxy i systemów równoważenia obciążenia.

  Zainstaluj Apache

  < h2 id="1">Czy możesz uruchomić ASP.NET na Apache?

  Hosting Apache ASP.NET Moduł Apache Mod_mono usprawnia uruchamianie aplikacji ASP.NET na serwerze WWW Apache.

  sudo yum -y rozszerzenie

  Zainstaluj Apache WWW na internetowym sprzęcie treningowym CentOS za pomocą jednego polecenia mniam:

  sudo przepyszne -y zainstaluj httpd mod_ssl
  Pobierz pakiety:httpd-2.4.6-40.el7.centos.4.x86_64.| bunty na minutę 2,7 MB 00:00:01Sprawdzanie transakcji zasilaniaWeryfikacja transakcji zakończonaPrzykładowe zakończenie finansowe zakończy się sukcesemProces transakcjiInstalacja: httpd-2.4.6-40.el7.centos.4.x86_64 1/1Sprawdź: httpd-2.4.6-40.el7.centos.4.x86_64 1/1Przywrocic do zycia:httpd.x86_640:2.4.6-40.el7.centos.4W pełni!

  Pobierz oprogramowanie, aby naprawić komputer, klikając tutaj.