Rozwijam Problem Z Konfiguracją Serwera Sitodruku 2012

Jeśli otrzymujesz nowy serwer podczas instalacji kodu błędu

Przywróć komputer do maksymalnej wydajności w ciągu kilku minut!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • Krok 3: Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces przywracania
 • Pobierz oprogramowanie, aby naprawić komputer, klikając tutaj.

  Otwórz konsolę zarządzania drukowaniem z karty „Narzędzia” Menedżera serwera. Rozwiń mostek „Serwer wydruku”, aby wyświetlić element „Drukarka”. Kliknij prawym przyciskiem myszy “Drukarka” i wybierz “Dodaj drukarkę…”. W oknie dialogowym konfiguracji drukarki pojawi się menu podręczne.

  W tym artykule opisano sposób łączenia dokumentów i usług drukowania oraz zarządzania nimi z poziomu konsoli zarządzania drukowaniem i powiązanych z nią poleceń cmdlet programu Windows PowerShell. Systemem drukowania Windows 2012 Server zarządza się za pomocą przystawki MMC Konsola zarządzania drukowaniem (PMC), która została zaktualizowana w celu obsługi wszystkich naszych nowych funkcji systemu Windows Server z roku 2012. Możesz zarządzać komponentem drukowania zdalnie, ale najpierw potrzeba na rynku, aby stamtąd zarządzać własnym lokalnym ps3 serwera .via

  Drukowanie w Internecie będzie również odbywać się za pomocą PMC, podczas gdy drukowanie LPD wykorzystuje narzędzie Windows PowerShell, a funkcjonalność pozostaje w całości z systemu Windows Server 2008 R2.

  W systemie Windows Server 2012 wprowadzono nowy zestaw poleceń cmdlet programu Windows PowerShell, których można używać do zarządzania serwerami sieci Web, ale także do drukowania wierszy rozliczeniowych na listach drukowania. Tam, gdzie to możliwe, podano przykłady bardzo dokładnego użycia poleceń cmdlet w przypadku typowych problemów z zarządzaniem pobieraniem. Aby uzyskać wiele informacji, zobacz cmdlety Windows do pozbycia się drukowaniaPowershell

  .