Wskazówki Dotyczące Rozwiązywania Problemów Identyfikator Zdarzenia 7502 źródłowy DNS

Przywróć komputer do maksymalnej wydajności w ciągu kilku minut!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • Krok 3: Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces przywracania
 • Pobierz oprogramowanie, aby naprawić komputer, klikając tutaj.

  Czasami komputer może wygenerować błąd Identyfikator zdarzenia 7502 źródłowy DNS. Często pojawia się kilka przyczyn błędu.To zdarzenie ma miejsce, gdy określony serwer DNS nie może utworzyć parametru dla jednego żądania klienta z powodu dużej utraty dostępnej pamięci. Abyś mógł prowadzić doskonałe kursy leczenia, musisz być członkiem spośród administratorów lub stażystów, którzy delegowali odpowiednie uprawnienia, które możesz.

  Kolumny zadań do wykonania

  Zespół Microsoft Operations Framework docenia i docenia ludzi, którzy stworzyli niezawodne działanie serwera Windows DNS 2008 Server. Następujące osoby albo są bezpośrednio odpowiedzialne za opracowanie treści tego przewodnika, albo muszą wnieść znaczący wkład.

  nazwa użytkownika zdarzenia 7502 źródło dns

  Q199792: Identyfikator zdarzenia DNS przed 20009999, powiązany z systemem Windows 4 Nt .three SP4

  INFORMACJE PODANE W BAZIE WIEDZY MICROSOFT SĄ „TAK JAK DOSTARCZONE” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI MICROSOFT WSZYSTKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM GWARANCJE SPRZEDAWALNOŚĆ I PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU. NIE CZY MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCY ODPOWIADAJĄ ZA? WSZELKIE SZKODY, W TYM BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, LOSOWE, SZKODY POŚREDNIE, HANDLOWE LUB SPECJALNE, NAWET JEŚLI MICROSOFT LUB JEGO DOSTAWCY ZOSTALI POWIADOMIENI MOŻLIWOŚĆ TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYJĄTEK LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

  Pobierz oprogramowanie, aby naprawić komputer, klikając tutaj.