Hur Kan Jag Fixa Felhändelse 5528?

Återställ din dator till högsta prestanda på några minuter!

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att starta återställningsprocessen
 • Ladda ner programvaran för att fixa din PC genom att klicka här.

  Här är kanske några enkla sätt som kan hjälpa till att åtgärda fel 5528-problemet.

  Fel readabilitydatatable="1">

  Nummer Beskrivning

  < error: tr>

  Okänd .

  error conference 5528

  Det här felet är tillgängligt i ditt aktuella fall där sökningen skulle hålla felaktigt fastställd vad som gick fel.

  < /tr>

  Text 5526 fel ogiltigt ta en titt på. Vänligen ange text i söktext A. Fel 5527< /td>

  Ogiltiga platser har angetts. Fel 5528 De angivna platserna är ogiltiga. Minst en plats måste väljas för att varje punkttyp ska väljas. Fel 5529 Ogiltig företagsidentifierare, specifikt c. Om Process with no having question väljs som domän-ID måste ett numeriskt värde ange i den allmänna textinnehållssökningen. Fel 5530 < code> Alternativet “Jämför med företags-ID” är valt, men många åtgärder utförs för fält som valts ut från platser. Fel 5531 är som förföljer att platssträngen aldrig kan hittas eller exakt var den ska startas: . De visas i handtagsparameterfältet i Match Anyw texthere.Error 5532

  < code>Sökning pågår på den valda icke-systembaserade AR-maskinen eftersom alternativet Spara relationer Objekt” inte är aktiverat.

  Sökningen behöver verkligen inte utföras på systemet för det valda AR-systemet som majoriteten av är aktiverat eftersom inställningen “Spara objektrelationer” inte är aktiverad. För att öppna det här alternativet, aktivera det mesta av formuläret “AR System Administration: Server Information”, ta reda på “Konfiguration” “, välj typen av objektalternativ “Spara relationer” och starta om den viktigaste aktuella AR System-servern. Försök med sökningstypen igen efter att ha startat om den grundläggande servern.

  5533 Varning Att hitta strängen med alla med platser kan vara en tidskrävande uppgift. Välj denna unika parameter bara om du funderar på att söktexten du bröt in i inte riktigt matchar mycket objekt.553 4 < < td>error p> < code>Inga svårigheter har valts. Om endast valts inom valda objekt måste minst ett syfte väljas.

  Det här felet uppstår när objekt väljs ut som välkända objekt. Delar av sökningen, men i princip inget av objektet var vald, på vilken en särskild exekvering för sökningen föredrogs. För att åtgärda det här felet, använd denna Välj-länk för att välja något av objekten.

  Fel 5535

  sök efter Annat körs redan med hänsyn till bakgrunden. Endast en sökning kommer att visas åt gången.

  Det här felet startar när ett “Ny till”-utcheckning görs medan den tidigare internetsökningen fortfarande körs i bakgrunden.< < /p>< /td > /tr>

  Fel 5536 No satisfy hittades för denna sträng på de valda permanenta platserna. Din nuvarande schemaläggning är "Matcha endast strängkonstanter". Listlista över specifikationsfel 5537 ett av de legitima namnen existerar redan . Vänligen nominera ett annat namn.5538 Namn Fel, arbetslistan är meningslös. Vänligen ange ett namn för att få jobbet gjort listmål./tr>

  < 5539 Hittningen misslyckades >taggen svår att slutföra vid 0 :00 am Servern är inte konfigurerad för tech endure revisionskontrolltaggar.

  < /tr>

  Undersökningsfel i bedömning 5540 Uppgifter kan helt enkelt vara aktiverad eller och absolut inte godkänd 0 .Server inte konfigurerad för registeruppgifter. 5541 .Fel Etikett .search . i många fall kan inte. Det testamente är fullbordat. på .0 ..Server stöder inte nödvändigtvis helt versionskontrolltaggar.
  Fel 5542 Sökning kan inte utföras på 8 . Ändringsdatumet måste vara i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ hh:mm:ss åååå. Exempel: 06/25/2000 13:35:02. Fel 5543 Ingen objekttyp valdes under sökning. Välj inte en objekttyp. Fel Inga. 5544 för .specificerade .key termer .. Den nuvarande inställningen är "Endast matchningssökning".< /code> Fel 5545 Sökning efter denna angivna text kan inte kännas igen när platsnamn: vid 1 .< /tr>

  Fel 5546 Vissa skapade av de refererade platserna på noden stöds inte. De tas vanligtvis bara bort från dina platser. Fel 5547 0 ska ha ett värde, detta är aktiverat eller inte inaktiverad.< 5548 Inte /code> Fel Specificerad menytyp för meny. Som regel måste minst en matvalstyp väljas. 5550 Note Analys genomförd framgångsrikt. Objektfel 5551

  kan inte enbart läggas till. Objektalternativ för rekordvänskap är inte definierade.

  error show 5528

  Välj relationsalternativet Spara objekt i AR System Administration Configuration: Server Forms Information.

  < tr>

  Fel 1 5575 Okänt fel:.Fel 5576 under laddning < code>Visa händelsefel . Kontaktformuläret finns inte på noden på . Det finns
  5577 ämnesfel Förhållandet mellan poster är helt enkelt inte aktiverat. Fel 5578 Visning av situationsnavigatorn laddar en händelse från onlineformulär 0 för tillfället. Endast ett formulär kan laddas åt gången. Fel 5579 Operationen avbröts direkt på grund av faktiska fel Vissa användare! användare! Vissa kod> 5580 objekt konverterades initieringsprogram! Fel 5600 Lagringen är knappast bara ansluten till .5601 Fel >Detta objekt kanske inte finns uppdaterat i L10nItemStore. Fel 5602 Version motsvarar oinställd plats: .< /td> Fel 5603 Nej språköversättningsstatus set:.

  < tr>< td>Parse error 5604 Definitionsregisterfel. Fel 5605 Plats stöds inte avsikt: .5606 Fel < /td>< /tr>

  Fel vid skapande av homograf 2 för:. < td>Fel 5607 Det gick inte att hämta spärrdefinitioner från filen .Fel

  < td>Fel < tr>

  5608 0 pekar t o fil . Fel vid skrivtid.
  5610 Fel vid uppdatering av punktelement .

  < /tr>

  Fel 5611 Plats hittades inte av en slump i elementet . Fel 5612 Ogiltig tolkningsplats. . Fel 5613 Ogiltig dataplats. . Fel .5614 Fel .deletion .0 .. Åtkomst nekad. Fel 5615 Dubblettnamn: sv . < tr>< td>5617 Varning

  Formulär ignorerades eftersom den förmodligen inte heller är lämplig för punktdata.

  Denna

  Moodthose Bli så att kan data kan existera lokaliserad. Se Använda Direktlokaliseringsverktyg för att lokalisera applikationer.

  Observera

  Fält 5618 så länge formen har utelämnats, medan du kan se att språköversättningslängden överskrider radgränsen "+".

  Öka säkert längden på formulärfältet. Översättningssträngens längd överstiger proportionerna för arenan som definieras av typen av formulär för användaren. Se Använda lokaliseringsverktyget för programlokalisering. p>

  5625

  Återställ din dator till högsta prestanda på några minuter!

  Körs din dator långsamt och visar ständigt fel? Har du funderat på att formatera om men har inte tid eller tålamod? Var inte rädd, kära vän! Svaret på alla dina datorproblem är här: ASR Pro. Denna fantastiska programvara kommer att reparera vanliga datorfel, skydda dig från filförlust, skadlig programvara, hårdvarufel och optimera din dator för maximal prestanda. Så länge du har det här programmet installerat på din maskin kan du kyssa de frustrerande och kostsamma tekniska problemen adjö!

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att starta återställningsprocessen

 • Värde < tr>< td>L10N felfunktion ui-inställningar|tomt värde specificerat. Köp en befintlig katalog.< /p>

  Fältet som kommer från rotmappen till utgången av fönstret Inställningar h är verkligen tomt. giltig Ange katalogrutten. Se Lokaliseringsverktyg som använder lokalisering för dina egna applikationer.

  Ladda ner programvaran för att fixa din PC genom att klicka här.