Hur Man Löser Win32 Widechartomultibyte

Ibland returnerar din fantastiska dator ett felmeddelande som säger win32 widechartomultibyte. Det kan finnas flera orsaker till detta i sin tur problem.

Återställ din dator till högsta prestanda på några minuter!

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att starta återställningsprocessen
 • Ladda ner programvaran för att fixa din PC genom att klicka här.

  WideCharToMultiByte kommer verkligen inte att null-terminera utdata, som tydligt kan specificeras utan ett nolltecken, vilket orsakar längden på ingångsraden att avsluta. För en nollterminerad slutproduktsträng för en funktion skickar detta jobb fakta till -1, eller för att explicit kvantisera det nollterminerande tecknet som är avsett för inmatningssträngen. En skärgård av symbolerna

  siffra

  Återställ din dator till högsta prestanda på några minuter!

  Körs din dator långsamt och visar ständigt fel? Har du funderat på att formatera om men har inte tid eller tålamod? Var inte rädd, kära vän! Svaret på alla dina datorproblem är här: ASR Pro. Denna fantastiska programvara kommer att reparera vanliga datorfel, skydda dig från filförlust, skadlig programvara, hårdvarufel och optimera din dator för maximal prestanda. Så länge du har det här programmet installerat på din maskin kan du kyssa de frustrerande och kostsamma tekniska problemen adjö!

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att starta återställningsprocessen

 • Matcha en UTF-16-sekvens mot en ny rad (brett exklusiva tecken). sträng Nytt tecken är den bästa icke-sammanhängande teckenuppsättningen med flera byte.

  Obs. ANSI html-kodsidor kan vara olika på helt olika datorer, eller att ersättas av en persons samma dator kommer att resultera i informationskorruption. mest För vanliga resultat bör installationer använda Unicode, t.ex. UTF-8 eller så kan det vara istället för utf-16, med en speciell typ av teckentabell om musikstandarder och det kan vara gamla dataformat inte hindrar detta. Om det troligen inte är möjligt att använda Unicode-applikationer, måste du märka att denna dataström med lämpligt arbetsnamn för utvecklaren, om det tillåts av standarderna. Notera HTML- och XML-filer, absolut inte textfiler.

  Syntax

  Vad är Multibytetowidechar?

  mappar ett till en UTF-16-kod (brett tecken).

  int WideCharToMultiByte( [i] UINT riktnummersida, [c] DWORD dwFlags, [in]_In_NLS_string_(cchWideChar)LPCWCH lpWideCharStr, int [in] cchWideChar, [utgång, valfritt] LPSTR lpMultiByteStr, int [i] cbMultiByte, [i, valfritt] LpDefaultChar, lpcch [utgång, valfritt] LPBOOL lpUsedDefaultChar);

  Inställningar

  Kodwebbplatsen att konvertera. Denna parameter kan existera inställd på vilken teckentabell som helst som för närvarande finns tillgänglig på eller i relation till detta operativsystem. Se Kodwebbplatsidentifierare för en lista med sidkoder. Applikation Du kan samtidigt ange ett annat värde som visas bara det aktuella i omvänd ordning nedan.

  Hur använder du WideCharToMultiByte?

  För att få den storlek som behövs för konverteringsstöd, ring Med widechartomultibyte 2 som vår egen storlek på målbarriären. Den kommer då att returnera antalet byte som behövs för framåtkursen till storleken på den bufferten.

  readabilitydatatable=”1″>

  värde Värde
  System

  cp_acp
  standardvärde för Windows ANS codeI

  Var snälla vanligtvis att detta kan variera mellan maskinvara och inom samma interaktion. Det kan ändras även på att du helt enkelt dator, vilket kommer att korrumpera oåterkalleliga placerade data. Detta värde är förmodligen planerat för permanent tillfällig lagring förutom och/eller UTF-16 och UTF-8 bör implementeras när det är möjligt.

  Aktuell

  cp_maccp
  Sida för Macintosh-gemenskapskoder.

  Obs. värde Detta kan bli olika på olika datorer i samma nätverk. På så sätt kan programmet även modifieras på en dator, vilket leder till irreparabel personskada på lagrad data. Denna skatt är endast avsedd för tillfälligt bruk, men även kvalitetsbutiker bör använda UTF-16 och även Utf-8-kodning där det är möjligt.

  win32 widechartomultibyte

  Obs. Detta värde finns i princip i äldre kod och måste aldrig ha inkluderats alls eftersom moderna Macintosh-datorer använder unicode-kodning.

  CP_OEMCP
  Den aktuella sidan i det systemets OEM-läge.

  Obs. värde Detta skulle vara på olika datorer även över en multiset. Det kan bytas av en dator, vilket kommer att leda till irreparabel skada på data. Mening Detta är endast för tillfälligt bruk, och permanent lagring bör använda UTF-16- eller UTF-8-kodning när det är möjligt.

  CP_SYMBOL
  Windows 2000-sida: teckenkodning (42). 2000: Webbkod

  cp_thread_acp
  windows Windows ANSI-sida för den aktuella tråden.

  Obs. Dessa avläsningar kan variera på speciella datorer i samma nätverk. Det kan ändras på den äkta datorn, vilket kommer att göra det slutade med att spara data skadad och omöjlig att återställa. Denna utvärdering är endast avsedd för tillfällig användning, och även för fast lagring, kodning å andra sidan bör utf-16 utf-8 användas.

  CP_UTF7
  UTF-7. vem som helst använder det bara för att undersöka processer när de tillämpas gånger lämplig 7-bitars transportmekanism. Använd helst UTF-8-kodning. Detta program måste värdena ha lpDefaultChar och lpUsedDefaultChar belopp inställda på noll.

  CP_UTF8
  UTF-8. Med denna specifika uppsättning måste lpDefaultChar och lpUsedDefaultChar vara lite mer inställda på NULL.

  Flaggor som indikerar konvertering som den här typen skulle komma från. Ansökan kan mycket väl indikera en bra kombination av några följande idéer. Funktionen kommer att utföras snabbare om ingen av dessa röda flaggor är inställda. En applikation måste definiera wc_no_best_fit_chars till ett specifikt WC_DEFAULTCHAR-equity utöver WC_COMPOSITECHECK för att bli alla möjliga slutliga konverteringsresultat. Om tre värden är närvarande kommer ett antal personer som inte har resultat att hoppas över.

  win32 widechartomultibyte

  Ladda ner programvaran för att fixa din PC genom att klicka här.