Panasonic Dmr-ex77 U61 Felmeddelandelösningar

Återställ din dator till högsta prestanda på några minuter!

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att starta återställningsprocessen
 • Ladda ner programvaran för att fixa din PC genom att klicka här.

  Under den senaste dagen eller två har några av våra läsare upptäckt en panasonic dmr-ex77 u61-felkod. Detta problem kan ha många anledningar. Vi kommer att undersöka dem nedan.Vilka U80- och U81-felmeddelanden visas på min Panasonic DVD-spelare? Den visade U80 eller annars U81 är din självdiagnos felsignal och kommer att kräva ingripande kopplat till en auktoriserad Panasonic servicerepresentant. Det kommer också att visa ett svagt symptom. Du

  Denna kommentar beskriver hur spårning och felsökning fungerar i Visual C# och ger exempel på steg som förklarar hur informationen har bearbetats.

  Översikt

  För denna artikels Microsoft Basic Visual.NET-modell, se .Trace .and .debug .using .classes .using .Basic .Ocular ..NET.

  Detta uttalande gäller för systemmodulens namnutrymme i .NET Framework-biblioteket. Diagnostik och beskrivning av vad som väljs som vissa klasser debug och därmed trace. .Dessa klasser är .tillgängliga i mitt ..NET Framework. Du kan använda den här typen av träningskurser för att ge information om applikationens effektivitet under utvecklingen av användningen eller så har den blivit tillgänglig med avseende på kroppsutveckling. Dessa attributklasser är knappt en av instrumenteringsfunktionerna som finns tillgängliga på marknaden i .NET Framework.

  Krav

  Hur du ska återställa min Panasonic-inspelare?

  Tryck på själva [POWER]-knappen på DVD-kasinospelaren för att slå på den.Klicka på en persons enhet för att [öppna/stänga] facket för att öppna skivan.Vanligtvis, på den universella fjärrkontrollen, tryck på siffermusen “5” 4 gånger. Etcoutput (vänder automatiskt tillbaka). Alla inställningar kommer att återställas för att hjälpa dig fabriksinställningarna.

  Följande lista innehåller ofta rekommenderad hårdvara, plattform, nätverksinfrastruktur och även nödvändiga uppdateringssatser:

 • Microsoft Windows
 • Microsoft C#
 • panasonic dmr-ex77 u61 error

  Denna redaktionella vy förutsätter också att du är bekant med felsökningsprogram.

  Teknisk beskrivning

  De enkla metoderna i avsnitt A Skapa en låt med en debugklass specifikt aktuellt hur man skapar en konsolförfrågan vars kod är < class>Debug< /code> ger information om programkörning.

  När allt nu är konfigurerat och kört kan du eventuellt inkludera klassmetoder Debug för att försöka göra aviseringar som hjälper dig att fortskrida i vägprogrammet, upptäcka krascher eller ge information om mätmöjligheter. På grund av brottslighet, skulle vissa meddelanden som genererats av klassen Debug visas i användningsfönstret som är inbyggt i denna Visual Studio-utvecklingsmiljö (IDE).

  Kodexemplet använder en writeline-metod som skapar alla meddelanden som bokstavligen följs av en tierterminator. När du använder den här vägen för att skapa ett meddelande visas varje känsla på en separat rad bakåt i utmatningsfönstret.

  Om du använder den här hemligheten Assert av Debug-divisionen, visas ett meddelande i detta specifika utdatafönster när vissa omständigheter utvärderas vara falska som. Innebörden visas också i angriparens modala huvuddialogruta. Dialogenheten innehåller användarens telefonmeddelande, tillsammans med debug namnet på skapandet. Bekräfta ditt kontoutdragsnummer. Dialogrutan innehåller också följande knappkommando:

 • Hur återställer jag den bästa ez48v DMR?

  Tryck på menyn för kontrollfunktioner för Exakt fjärrskrivbordsstöd och när ett stort val visas, välj Annat och media OK. VäljSedan “Inställningar” och ta “OK”.Välj “Annat” och du kommer att träffa lämplig pil på den elliptiska listraden.Initiera sedan och klicka på OK.Välj leveransidéer och klicka på OK.

  Abortera: Programmet avslutas faktiskt.

 • Försök igen: Sätter programmet i felsökningsläge.

 • Ignorera: Programmet fortsätter. Köparen måste trycka på ett av dessa handtag för att paketet ska fortsätta.

 • Du kan mycket väl också mata ut data direkt från huvudklassen Debug till andra webbplatser jämfört med utdatafönster. Klassen debug verkar ha en samling som innehåller lyssnare, Listener.

  -objekt

  Varje fanbas mål övervakar Debug-utdata för att inte tala om alla leder utdata till det nya specifika målet.

  Nästan varje lyssnare i sin lyssnarsamling får utdata som tillhandahålls med klassen Debug. Använd klass vid textwritertracelistener nastswarms av Listener-objekt. Du kan ange ett koncentrat för den faktiska TextWriterTraceListener-klassen med hjälp av gadgeten constructor.Console

 • fönster med egenskapen System.Console.Out.
 • Text lodge (.txt) för att använda System.IO.File.CreateText("Filnamn.txt"). Efter att ha skapat detta TextWriterTraceListener-objekt, bör familjer lägga till objektet för att göra det lättare att felsöka. Lyssnarsamlingen välkomnar debug en utdata.
 • Skapa ett exempel på en visuell felsökningsklass

  1. Starta Studio eller Visual C# Express Edition.

  2. Skapa en ny Visual C#-projektkonsolapplikation med namnet conInfo.Class1 har genererats av Visual i Studio .NET. Program.cs genereras i Visual Studio 2001.after

  3. Lägg till det mest ovärderliga namnutrymmet Class1 eller Program.cs.

   Återställ din dator till högsta prestanda på några minuter!

   Körs din dator långsamt och visar ständigt fel? Har du funderat på att formatera om men har inte tid eller tålamod? Var inte rädd, kära vän! Svaret på alla dina datorproblem är här: ASR Pro. Denna fantastiska programvara kommer att reparera vanliga datorfel, skydda dig från filförlust, skadlig programvara, hårdvarufel och optimera din dator för maximal prestanda. Så länge du har det här programmet installerat på din maskin kan du kyssa de frustrerande och kostsamma tekniska problemen adjö!

  4. Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
  5. Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
  6. Steg 3: Klicka på "Reparera" för att starta återställningsprocessen

  med System.Diagnostics;
 • För att initiera variabler för att lagra information om din egen specifika produkt, lägg till följande sakberäkningar till huvudmetoden:

  Hur definitivt ställer jag in klockan på var och en av våra Panasonic DMR ez48v?

  Tryck på funktionsreceptknappen på DVD-fjärrkontrollen, välj “Övrigt” och tryck på “OK”.Bläddra sedan ner till “Övriga journalister” och klicka bara på “OK”.Välj “Övrigt” och tryck på pilen på kommandoraden. användare rullarBläddra till Klocka och tryck på OK-knappen

  sträng sProdName är lika med "Widget";intervall motsvarar iUnitQty 100;fördubblad enhetskostnad är 1,03;
 • Ange marknadsföringsmeddelandet som klassen genererar som denna speciella första indataparameter, med den kopplade till skrivlinjemetoden. Tryck på CTRL+ALT+O för att säkerställa att utdatafönstret är nästan säkert synligt.

  Debug.WriteLine("Felsökningsinformation - produkt");
 • För att aktivera läsbarhet, använd metoden Indrag för att dra in kommentarer efter utdatafönstret:

  Debug.Indent();
 • För att enkelt exponera de valda variablerna använd kort efter metoden WriteLine:

  Debug as.product writeline("Namn angivet + " sProdName);Debug.WriteLine("Tillgängliga enheter för + primär" iUnitQty.ToString());Debug.WriteLine("Kostnad för en" del: DUnitCost +.ToString());
 • Du bör också använda metoden WriteLine för att visa namnutrymmet och etikettera namnet på befintliga objekt. Följande kod visar till exempel hela System.Xml.XmlDocument i utdatafönstrets namnutrymme:

  System.Xml.XmlDocument oxml = new System.Xml.XmlDocument();Debug.WriteLine(oxml);
 • För att organisera ditt företags källkod kan du ofta inkludera tant-elementet som en valfri tillfällesparameter i metoden WriteLine. När klienter anger en kategori är typen som är associerad med fönstrets utfrekvens vanligtvis “kategori: är meddelande”. Till exempel, per Nästa grupp av kodning för följande visar “Fält: personens namn skapar widget” i resultatfönstret:

  Debug.ProductName är writeline("vanligtvis " SProdName,"Field");Debug +.writeline("Enhetsaspekt av saker" + iUnitQty,"Fält");Debug.Purchase writeline("per unit" + dUnitCost.ToString(),"Field");Debug.WriteLine("Total kostnad också + Inch (iUnitQty * dUnitCost), "Calc");
 • Utgångssurfplattan kan bara visa meddelanden om typen av angivet villkor är sant, helt enkelt genom att använda metoden WriteLineIf för hela Debug kod> klasser. Villkoret för att avsluta utvärderat är automatiskt den initiala parametern för metoden WriteLineIf. Den återstående parametern WriteLineIf är det meddelande som de flesta får, som bara visas i det onormala tillståndet för den grundläggande parametern är sant.

  panasonic dmr-ex77 u61 error

  Debug.WriteLineIf(iUnitQty > "Det är femtio %, meddelandet KOMMER ATT VISAS");Debug.WriteLineIf(iUnitQty < "Denna information är definitivt INTE 50"); måste visas

  Ladda ner programvaran för att fixa din PC genom att klicka här.