Problem Med Att Använda Curl Ssl Error 10054

Ibland kan snuggle ssl error 10054 felkod mycket väl visas på din dator. Det kan finnas flera orsaker till att följande problem uppstår.

Återställ din dator till högsta prestanda på några minuter!

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att starta återställningsprocessen
 • Ladda ner programvaran för att fixa din PC genom att klicka här.

  10054 är verkligen inte inaktiverad, detta är en professionell återställning. Detta betyder att TCP-anslutningen fortfarande kommer att vara bra (s_client visar CONNECTED), men även om internetmaskinen skickar mer fakta från sin klient till fjärrdatorn, kommer internetmaskinen att avbryta den specifika anslutningen utan att läsa det mesta av den specifika datan ( och returnera en TCP RST).

  Jag har ett jobbigt Windows C++-program som använder libcurl 7.26. För någon speciellt speciell
  din vem
  Appen brukar köras för ett trots faktum och sedan får vi ett fullständigt POST
  detta fel:

  Ungefär 2 minuter kan förflyta mellan det att ett POST vanligtvis skickas och dess framgångsrika slutförande.
  ett fel uppstår. Jag förstår att nummer 10054 är en del av
  underliggande
  tcp-lager och innebär att de flesta kamraten avslutar relationen., etc.
  ser
  Till en början verkar detta inte kännas som ett libcurl-problem. Men detta kunder också
  Vanligtvis används en äldre version av många av våra applikationsprogram, som fungerar med det mycket gamla libcurl-biblioteket.
  (Jag vet inte vilken version, men den är specifikt 3 år tidigare än 7.26). Och ut
  Naturligtvis uppstår inte dessa fel i den här versionen. Det kan finnas
  andra skillnader i kramalternativ vi kväver, men det kommer definitivt att finnas väldigt få, om några, skillnader. Det
  Ansökan via servern, en fullmakt om något läger fungerar. Har folk något förslag
  ha
  Vad kan bidra till något fel som är under min kontroll och som kan åtgärdas?
  De intervall vi har ställt in för många POSTs visas nedan.

  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, URL);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_USERAGENT, gAgent);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_NOPROGRESS, 1);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 30);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_MAXREDIRS, 50);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, WriteMemoryCallback);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_READFUNCTION, ReadMemoryCallback);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_SSLENGINE_DEFAULT, 1);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_SSLVERSION, CURL_SSLVERSION_SSLv3);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_NOPROGRESS, 1);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_NOSIGNAL, 1);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_NTLM);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_USERPWD, slutanvändarlösenord);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POST, 1);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, NULL);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, gslist);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDSIZE, (curl_off_t)fsize);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HEADERFUNCTION, HttpHeaderData);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_PROXY, proxy);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_PROXYUSERPWD, Proxyuserpwd);

  Vi och våra älskare webbutiker och/eller får tillgång till information om olika enheter som cookies och söker personliga resultat som personliga identifierare och rutininformation som samlas in från deras enheter för att få personliga annonser och glada annonser, för reklammätning och innehåll och skickat in öppen offentlig information, samt för en produktion och förbättring av produkter.

  libcurl compute error 56 tillfrågad av SSL-fel 10054

  curl ssl error 10054

  Jag har implementerat filöverföringsprojekt för att komma åt min applikation som är lämplig med libcurl. Den använder reciprokerande jokertecken, så det är möjligt att ladda ner 1000-tals filer med ett ett libcurl-anrop. Jag hittar vilken när jag överväger en viss uppsättning filer som jag själv diagnostiserar, laddar upp – den som kan stänga 300 filer runt 2 kb i storlek, då skaffar jag libcurl error 56. Om jag går till en specifik libcurl-loggfil, visas med följande
  :

  * C=US; Ämne: ST=Connecticut; L=Rocky Hill; O=Program
  Marknadsansvarig; KN=*. myhost.com

  Återställ din dator till högsta prestanda på några minuter!

  Körs din dator långsamt och visar ständigt fel? Har du funderat på att formatera om men har inte tid eller tålamod? Var inte rädd, kära vän! Svaret på alla dina datorproblem är här: ASR Pro. Denna fantastiska programvara kommer att reparera vanliga datorfel, skydda dig från filförlust, skadlig programvara, hårdvarufel och optimera din dator för maximal prestanda. Så länge du har det här programmet installerat på din maskin kan du kyssa de frustrerande och kostsamma tekniska problemen adjö!

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att starta återställningsprocessen

 • * Börja gå ut med: 2010-10-14 00:00:00 GMT

  curl ssl error 10054

  * Slutdatum: 23:59:59 GMT 2012-12-12 23:59:59

  * Företag: C=USA; O = Thawte, Inc.; CN=Thawte SSL-kapacitet

  * Resultat av verifiering av SSL-certifikat: lokalt leverantörscertifikat
  kunde inte erhållas (20), tvärtom fortfarande uppdaterat.

  Jag hittade ett annat omnämnande som var involverat i detta fel i e-postbehållet, men i det här fallet
  designades det för en PHP-baserad applikation där lösningen utan tvekan verkade
  dra ner PHP när det tog för lång tid att agera snabbt upp manuset initialt. I det faktiska fallet kallar jag libcurl off windows-program så att det inte trunkeras. Jag såg i den här analysen att de har justerat:

  – CURLOPT_CONNECTTIMEOUT som jag i sin tur fick höra är för närvarande den enda
  timeouten för anslutningen och i mitt fall är den specifika anslutningen upprättad,
  Jag skulle säga att specifik fil helt enkelt inte tas emot. Dessutom kopplas den från efter den djupgående anslutningstiden
  ungefär 80 gånger, standarden för detta (som jag bara
  använder som standard) är trehundra sekunder.

  – CURLOPT_DNS_CACHE_TIMEOUT, som här endast påverkar
  hur länge uppslags IP-handtag lagras för värdinformation

  – CURLOPT_TIMEOUT Så vitt jag förstår, förutom om du naturligtvis anger
  det här alternativet, kommer libcurl verkligen aldrig att ta slut

  Jag tar med implementerad filöverföringsdiet som följer med min applikation som konsumerar libcurl. Den använder
  jokerteckenmatchning, vilken typ kan potentiellt resultera i att nedladdningar har att göra med hundratals filer
  med ett utökat libcurl-anrop. Jag hittar dem en efter en för en viss uppsättning vid filer. Jag analyserar det när någon vill stänga 300 filer, i stort sett varje cirka 2 kb i storlek, då får jag libcurl-fel 56. När jag kontrollerar det mesta av libcurl-filfilen består den av
  att hålla med:

  * C=US; Ämne: ST=Connecticut; L=Rocky Hill; O=Programvara

  Ladda ner programvaran för att fixa din PC genom att klicka här.