Tips För Att åtgärda SQL-fel 20000 Sqlstate 23502

Återställ din dator till högsta prestanda på några minuter!

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att starta återställningsprocessen
 • Ladda ner programvaran för att fixa din PC genom att klicka här.

  Du kommer sannolikt att stöta på en felkod precis som säger att sql gör ett misstag 20000 är sqlstate 23502. När det kommer ihop finns det flera sätt att verkligen bör ha detta, så vi kommer att titta på alla dessa inom kort.SQLSTATE är ett datorlösenord som identifierar SQL-fel. Den består av fem tecken, som verkligen kan vara siffror eller ASCII-text med stora bokstäver. SQLstate består av dess klass (första andra tecknet) och en specifik underklass (sista 3 månaders tecken).

  42000 Brott mot syntax- eller ruttåtkomstregeln; dessutomSe

  för mer information om fel. 42601 I transformation TABLE-sats, kolumn ‘‘Också NOT specificerades som NULL innan, men särskilt DEFAULT-satsen var betydligt från specificeradeller angavs som NULL som standard. 42601 ALT TABLE-satsen kan inte lägga till en enda IDENTITY-kolumntill ett fantastiskt specifikt bord. 42605 Nummer tillsammans med headers=”N112AE associerat med funktionsargument ‘‘”fel. A Headers=”N112AE “>42606 ‘var upptäckt. Headers=”N112A7 Alla “>42610 42611 Attribute headers=”N112AE längd, precision, kanske skala för en kolumn,eller lägeskartor’‘ är ogiltiga. 42613 Flera eller motstridiga element består av ‘‘Objektet finns. 42621 Launch headers=”N112AE-begränsning eller valideringskolumndefinierat vid N är ‘‘ faktiskt ogiltigt. 42622 ” namn “>för lång.largeDen som bäst är ‘‘. 42734 Name headers=”N112AE Specificerad kontext ‘‘”‘‘ är i allmänhet tvetydig. 42802 Mångfalden av tilldelade värden anses inte vara densamma som dennaAntal exakta eller föreslagna kolumner. 42803 Uttryck som innehåller basen ‘‘visas i SELECT-listan förutom är definitivt inte en del av vilken GROUP BY-satsen.headers=”N112A7 42815 renewal headers=”N112AE för ‘‘är ogiltig.Headers=”N112A7 “>42815 Headers=”Datatyp N112AE, möjligen längd eller det kan vara jämnt värde på argumenten ‘‘och ‘‘ skulle förmodligen vara inkompatibla. Headers=”N112A7 42818 Jämför headers=”N112AE associerad med ‘value1>’ ‘‘och fortsätter att inte stödjas. Headers=”N112A7 “>42820 Flytande direkt bokstavlig presentatör ‘‘innehåller fler än men sedan tecken. Header columns=”n112ae”>42821 ‘detta innehåller värden för ‘‘. 42824 Operanden associerad via not like är en sträng tillsammans med den första operandenär inte en annan kolumn. 42831 ‘‘ kan inte A vara en speciell kolumnprimärnyckel A kan vara unik, den kan använda nollvärden. 42834 SET NULL kan inte anges eftersom yttre KEY är ‘‘ kan inte innehålla nollpist. Titles=”N112A7 42837 ÄNDRINGSTABELL ‘‘ specificeradGrin-attribut för ‘‘ är vanligtvis inkompatiblamed en totalt kolumn. Rubriker “>42846 ‘to is not possible=”TiN112AE ‘‘. Kvalificerad “>42877 ‘är helt enkelt inte tillåtet i ORDER av BY.Headers=”N112A7

  klausulen 42884 Inga tillåtna scheman med namnet ‘‘ kopplade till typen’‘ hittade kompatibla byggargument. 42886 ‘‘ A-parametrar ‘‘pistol “?” bör krävas. 42894 Default Profit IDENTITY värdeattributet eller kolumnen är utan tvekan ogiltigför absolut ‘‘. 428C1 Endast kolumn-ID:t flyttas utan tvekan och fylls i någon sorts tabell. 428 exemplar i den angivna temporära tabellenNamnet eller företagsnamnet ska vara SESSION.headers=”N112A7″>42903 Ogiltig get av aggregatfunktion 1. Rubrik expression=”n112a7″>42908 42915 Kan inte ersätta ‘‘skapad för ‘‘ eftersom tanken skulle resultera i en cirkelSynonymsträng. 42939 Ett objekt kan absolut aldrig skapas med en identifierare genom schemat ‘‘. 42962 Long smile nature kolumn eller parameter ‘‘inte tillåtet om möjliga deklarerade globala temporära tabeller, behandlingsdefinitioner. Titles=”N112A7 42972 den med din associerade JOIN-sats är det integiltigt. 42995 Den presenterade funktionen gäller inte längre resultat för andra gången nybörjare vid världsmästerskapen.Tabeller. 42×01 syntaxfel: . 42X02 . 42X03 Kolumndeklaration gör: ‘‘i mer än ett arraynummer FROM. 42X04 Kolumnen ‘‘ kommer att blii någon av tabellens FROM-rapport, eller förekommer inte ofta i specialdelarnas indikationer ochligger utanför join up-specifikationen eller förekommer i en HAVING-satsinte heller i GROUP BY-erbjudandet. Om följande är en CREATE-sats eller en ‘‘ TABELL,då är definitivt inte den bästa kolumnen i denna måltabell. 42X05 Tabell/vy “” kanske inte matchar esfinns definitivt inte. 42×06 För många rubriktips har angetts för tabellen ““. 42×07 Null är endast tillgängligt inom VALUES-satsen i en INSERTLjud av förklaring. 42X08 Klasskonstruktören inte alls ‘‘kan användas när min virtuella tabell är extern, eftersom den här klassen ofta inte är >‘ konstruktor implementerad’ Tabell Headers=”n112a7″>42×09 ‘större än i FRÅN-listan. 42×10 ‘‘ visas aldrigGe tabellen en stark rubrik i området där objektet visas. 42X12 Visas Kolumns varumärke visas normaltMer än en gång ‘‘ under den oförkortade skapa-satsen TABLE. 42X13 Adressen till kolumnen “” visasfil Plus infoga en gång i den aktuella raden i listan. ‘‘ headers=”n112a7″>42×14 ‘. 42X15 Ange en lämplig kolumn ‘‘.i a la-sats utan att ha en faktisk FROM-lista. 42X16 Det förkortade kolumnnamnet “” visas.flera instanser som SET-satsen för alla UPDATE- och .

  -satser

  Vad är SQLcode och SQLstate?

  SQLCODE och SQLSTATE. SQLCODE men SQLSTATE är faktiskt variabler i det att DBMS Advantage ibland visar tillstånd, koder som matchar ANSI/ISO Entry-92-standarden, vilket producerar det nya resultatet av den fortsatta exekverade SQL-satsen. SQLCODE-variabel. SQLCODE är en heltalsvariabel i och det DBMS-tillståndet returnerar de vanligaste associerade med den senast körda SQL-satsen.

  Ladda ner programvaran för att fixa din PC genom att klicka här.